Spis telefonów KP PSP Szczytno

 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie

 
 

 

 

 

                                                  FAX

89 622-54-21

89 622-54-22

89 622-54-23

Kierownictwo Komendy 

 

st. bryg. Grzegorz Rybaczyk

 Komendant Powiatowy PSP

89 622-54-24

mł. bryg. Łukasz Godlewski

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

89 622-54-24

 

 

 

Sekretariat - Sekcja organizacyjno - kadrowa

Marta Sylwestrzak

Kierownik sekcji

                                                   FAX

89 622-54-20

89 622-54-24

89 622-54-44

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

asp. Barbara Jastrzębska

Główny księgowy

89 622-54-41

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych 

kpt. Adam Kalaga

Młodszy specjalista

89 622-54-29

Wydział operacyjno - szkoleniowy 

mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Naczelnik wydziału

89 622-54-28

Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

mł. asp. Paweł Koziatek

Starszy inspektor

89 622-54-27

Agnieszka Siemieniuk

Inspektor 89 622-54-43

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

kpt. Łukasz Wróblewski

kpt. Paweł Kozłowski

D-ca JRG

Z-ca d-cy JRG

89 622-54-46

89 622-54-45

Dowódca zmiany 

mł. kpt. Karol Doryn

ml. kpt. Roland Rolka

st. asp. Konrad Podpora

Zmiana I

Zmiana II

Zmiana III

89 622-54-49