W dniach od 22 do 29 grudnia br. w trakcie wizyt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego odbywało się przekazywanie Kart Rabatowych ORLEN.

Dnia 12 grudnia 2018 roku o godzinie 9:30 w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza do służby w Państwowej Straży Pożarnej.