W dniu 10.12.2018 r. samorząd uczniowski Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie zorganizował „Dzień Patrona Szkoły”. Na wydarzenie to zostali zaproszeni funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie.

W dniu 06.12.2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pasym zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1787/18 zawarta w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Rozogi odbyło się przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozogi wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1779/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 26.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Świętajno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świętajno wyposażenie zakupione w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1759/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

Dnia 23.11.2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wielbark, nabytych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwość, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.