st.bryg. G.Rybaczyk  godlewski na www

   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie                          

  st. bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk            

   funkcję pełni od 06.07.2018 r.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Godlewski

funkcję pełni od 20.05.2019 r.