Komendant Powiatowy PSP

 

  • Sekcja organizacyjno- kadrowa
 
  • Z-ca Komendant Powiatowego PSP
 
 
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno- rozpoznawczych
            - Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza
 
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów
            - Wydział Operacyjno- Szkoleniowy
   

            - Sekcja kwatermistrzowsko- techniczna