Komendant Powiatowy PSP

 

  •   Wydział Operacyjno- Kontrolno Rozpoznawczy
  • Z-ca Komendant Powiatowego PSP
 
 
  • Sekcja organizacyjno- kadrowa
            - Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza
 
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów
         - Sekcja kwatermistrzowsko- techniczna