Wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy w KP PSP Szczytno

WYDZIAŁ  OPERACYJNO - SZKOLENIOWY

Naczelnik wydziału

mł. bryg. mgr Zbigniew Stasiłojć

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W SZCZYTNIE

Dyżurni operacyjni

asp. sztab. Piotr Pankiewicz

asp. sztab. Romuald Małkiewicz

st. asp. mgr Jacek Dąbrowski

mł. asp. mgr Wojciech Kuchna

mł. asp. Marcin Różycki

 

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNA

Starszy insepktor ds. technicznych

mł. asp. Paweł Koziatek

Inspektor ds. kwatermistrzowskich

mgr Agnieszka Siemieniuk

 

SEKCJA ORGANIZACYJNO - KADROWA

Kierownik sekcji

mgr Marta Sylwestrzak

Starszy inspektor

Mirosława Jóźwik

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW

Główny księgowy

mł. asp. mgr Barbara Jastrzębska

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH

Młodszy specjalista

kpt. mgr Adam Kalaga

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA

 Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (Oficer prasowy KP PSP w Szczytnie)

kpt. mgr inż. Łukasz Wróblewski

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

kpt. mgr inż. Paweł Kozłowski

 

ZMIANY SŁUŻBOWE JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ
ZMIANA I
Dowódca zmiany mł. kpt. mgr Karol Doryn
Zastępca dowódcy zmiany st. bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki
Starszy ratownik mł. asp. Łukasz Przybyłowski
Starszy ratownik ogn. mgr Rafał Głowacki
Starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Dariusz Wiśniewski
Starszy operator sprzętu specjalnego ogn. Grzegorz Żarnoch
Starszy operator sprzętu specjalnego mł. ogn. Paweł Mierzejewski
Operator sprzętu specjalnego mł. ogn. Marek Domurad
Starszy ratownik - kierowca mł. ogn. Marek Werner
Starszy ratownik st. sekc. mgr Arkadiusz Górski
Starszy ratownik st. sekc. Piotr Alancewicz
Stażysta str. Sebastian Gajek

 

ZMIANA II
Dowódca zmiany st. asp. Cezary Zaborski
Dowódca zastępu mł. kpt. inż. Roland Rolka
Dowódca zastępu asp. Grzegorz Bakuła
Starszy ratownik mł. asp. Marcin Kamiński
Starszy ratownik
ogn. mgr Paweł Sokołowski
Starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. Kamil Bednarczyk
Starszy operator sprzętu specjalnego ogn. Krzysztof Więcek
Starszy operator sprzętu specjalnego mł. ogn. Krystian Kaczyński
Starszy ratownik - kierowca mł. ogn. Marek Mamiński
Ratownik - kierowca
mł. ogn. Gabriel Łomiak
Ratownik sekc. Łukasz Łukaszewski
Stażysta st. str. Mariusz Paprocki

 

ZMIANA III
Zastępca dowódcy zmiany st. asp. Konrad Podpora
Dowódca zastępu asp. Mateusz Samsel
Dowódca zastępu mł. kpt. inż. Maciej Woźniak
Dowódca zastępu st. ogn. Tomasz Wołczkiewicz
Starszy ratownik ogn. Lech Mierzejewski
Starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Krzysztof Szewczak
Starszy operator sprzętu specjalnego ogn. mgr Cezary Chorążewicz
Starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. Krzysztof Ważny
Starszy ratownik - kierowca mł. ogn. mgr Michał Soliwoda
Starszy Ratownik - kierowca st. sekc. mgr Rafał Gamza
Stażysta st. str. Łukasz Elbruda
Stażysta st. str. Emil Reszka