Wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy w KP PSP Szczytno

WYDZIAŁ  OPERACYJNO - KONTROLNO ROZPOZNAWCZY

Naczelnik wydziału

mł. bryg. mgr Zbigniew Stasiłojć (specjalista ds. operacyjnych)

Zastępca naczelnika wydziału

kpt. mgr Adam Kalaga (specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych)

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W SZCZYTNIE

Dyżurni operacyjni

asp. sztab. Piotr Pankiewicz

st. asp. mgr Jacek Dąbrowski

asp. mgr Wojciech Kuchna

mł. asp. Marcin Różycki

st. sekc. mgr Rafał Gamza

 

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNA

Starszy inspektor sztabowy ds. technicznych

mł. asp. Paweł Koziatek

Inspektor ds. kwatermistrzowskich

mgr Agnieszka Siemieniuk

 

SEKCJA ORGANIZACYJNO - KADROWA

Kierownik sekcji

mgr Marta Sylwestrzak

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW

Główny księgowy

asp. mgr Barbara Jastrzębska

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA

 Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (Oficer prasowy KP PSP w Szczytnie)

kpt. mgr inż. Łukasz Wróblewski

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

kpt. mgr inż. Paweł Kozłowski

 

ZMIANY SŁUŻBOWE JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ

ZMIANA I

Dowódca zmiany

mł. kpt. mgr Karol Doryn

Zastępca dowódcy zmiany

mł. asp. Krzysztof Szewczak

Dowódca zastępu

mł. kpt. inż. Grzegorz Bakuła

Starszy ratownik

 st. ogn. mgr Rafał Głowacki

Starszy operator sprzętu

ogn. Krystian Kaczyński

Starszy operator sprzętu

ogn. Kamil Bednarczyk

Starszy operator sprzętu

mł. ogn. Paweł Mierzejewski

Młodszy operator sprzętu

mł. ogn. Gabriel Łomiak

Młodszy ratownik-kierowca

sekc. Łukasz Elbruda

Starszy ratownik

mł. ogn. Piotr Alancewicz

Stażysta

st. str. Sebastian Gajek

ZMIANA II

Zastępca dowódcy zmiany

mł. kpt. mgr inż. Roland Rolka

Dowódca zastępu

asp. Mateusz Samsel

Dowódca zastępu

mł. kpt. inż. Maciej Woźniak

Dowódca zastępu

asp. Łukasz Przybyłowski

Starszy ratownik

ogn. Lech Mierzejewski

Starszy operator sprzętu

ogn. mgr Cezary Chorążewicz

Starszy operator sprzętu

ogn. Grzegorz Żarnoch

Operator sprzętu

ogn. Marek Domurad

Młodszy operator sprzętu

mł. ogn. mgr Michał Soliwoda

Starszy ratownik - kierowca

mł. ogn. Marek Werner

Starszy ratownik

mł.ogn. Arkadiusz Górski

ZMIANA III

Dowódcy zmiany

mł. kpt. Konrad Podpora

Zastępca dowódcy zmiany

st. bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki

Dowódca zastępu

st. ogn. Tomasz Wołczkiewicz

Starszy ratownik

ogn. mgr Paweł Sokołowski

Starszy operator sprzętu

st. ogn. Krzysztof Ważny

Starszy operator sprzętu

st. ogn. Dariusz Wiśniewski

Starszy operator sprzętu

ogn. Krzysztof Więcek

Młodszy operator sprzętu

mł. ogn. Marek Mamiński

Młodszy ratownik-kierowca

 sekc. Mariusz Paprocki

Absolwent-aspirant

mł. asp. Kacper Mariański

Ratownik

st. sekc. Łukasz Łukaszewski