Wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy w KP PSP Szczytno

WYDZIAŁ  OPERACYJNO - SZKOLENIOWY

Naczelnik wydziału

mł. bryg. mgr Zbigniew Stasiłojć

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W SZCZYTNIE

Dyżurni operacyjni

asp. sztab. Piotr Pankiewicz

st. asp. mgr Jacek Dąbrowski

asp. mgr Wojciech Kuchna

mł. asp. Marcin Różycki

st. sekc. mgr Rafał Gamza

 

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNA

Starszy insepktor ds. technicznych

mł. asp. Paweł Koziatek

Inspektor ds. kwatermistrzowskich

mgr Agnieszka Siemieniuk

 

SEKCJA ORGANIZACYJNO - KADROWA

Kierownik sekcji

mgr Marta Sylwestrzak

Starszy inspektor

Mirosława Jóźwik

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW

Główny księgowy

asp. mgr Barbara Jastrzębska

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH

Młodszy specjalista

kpt. mgr Adam Kalaga

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA

 Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (Oficer prasowy KP PSP w Szczytnie)

kpt. mgr inż. Łukasz Wróblewski

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

kpt. mgr inż. Paweł Kozłowski

 

ZMIANY SŁUŻBOWE JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ
ZMIANA I
Dowódca zmiany mł. kpt. mgr Karol Doryn
Zastępca dowódcy zmiany st. bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki
Dowódca zastępu
asp. Łukasz Przybyłowski
Starszy ratownik  st. ogn. mgr Rafał Głowacki
Starszy operator sprzętu
st. ogn. Dariusz Wiśniewski
Starszy operator sprzętu
ogn. Grzegorz Żarnoch
Starszy operator sprzętu
mł. ogn. Paweł Mierzejewski
Młodszy operator sprzętu
ogn. Marek Domurad
Starszy ratownik - kierowca mł. ogn. Marek Werner
Starszy ratownik mł. ogn. mgr Arkadiusz Górski
Starszy ratownik mł. ogn. Piotr Alancewicz
Stażysta st. str. Sebastian Gajek

ZMIANA II
Dowódca zastępu mł. kpt. inż. Roland Rolka
Dowódca zastępu mł. kpt. inż. Grzegorz Bakuła
Starszy ratownik mł. asp. Marcin Kamiński
Starszy ratownik
ogn. mgr Paweł Sokołowski

Starszy operator sprzętu

ogn. Kamil Bednarczyk
Starszy operator sprzętu
ogn. Krzysztof Więcek
Starszy operator sprzętu
mł. ogn. Krystian Kaczyński
Młodszy operator sprzętu mł. ogn. Gabriel Łomiak
Starszy ratownik - kierowca mł. ogn. Marek Mamiński
Ratownik st. sekc. Łukasz Łukaszewski
Stażysta st. str. Mariusz Paprocki

ZMIANA III
Zastępca dowódcy zmiany st. asp. Konrad Podpora
Dowódca zastępu asp. Mateusz Samsel
Dowódca zastępu mł. kpt. inż. Maciej Woźniak
Dowódca zastępu st. ogn. Tomasz Wołczkiewicz
Starszy ratownik ogn. Lech Mierzejewski
Starszy operator sprzętu
st. ogn. Krzysztof Szewczak
Starszy operator sprzętu
ogn. mgr Cezary Chorążewicz
Starszy operator sprzętu
st. ogn. Krzysztof Ważny
Młodszy operator sprzętu
mł. ogn. mgr Michał Soliwoda
Stażysta st. str. Łukasz Elbruda
Stażysta st. str. Emil Reszka