W dniu 12 maja 2020 r. o godzinie 1700 w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie odbyła się narada służbowa dotycząca rozdziału środków finansowych przyznanych z budżetu państwa dla jednostek OSP KSRG na 2020 r.

Jak co roku w dniu 4 maja na terenie całego kraju obchodzone jest święto Dnia Strażaka.