zdj

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie razem z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szczycieńskim Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta w Szczytnie zorganizowała debatę społeczną skierowaną do młodych ludzi, a poświęconą promowaniu prawidłowych zachowań na wodzie oraz na terenach przyległych do akwenów.

3 maja w Jedwabnie strażacy powiatu szczycieńskiego obchodzili swoje święto. Uroczystości zainaugurowała  msza w kościele pod wezwaniem św. Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej.

14 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej szczycieńskiej komendy powiatowej PSP odbyło się podsumowanie roku 2016. W spotkaniu udział wzięli:

- zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – bryg. Robert Fliciński,

- starosta szczycieński - Jarosław Matłach,

- burmistrz Szczytna - Danuta Górska,

- Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie - podinsp. Tomasz Bzymek,

- Wójtowie gmin i przedstawiciele samorządów.