W dniu 11 listopada 2019r. w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, przeprowadzono uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

LOGO PSP

List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do Prezesów, Naczelników, Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku