Zakończyła się w naszej komendzie zbiórka pieniędzy dla dzieci z rodzin zastępczych powiatu szczycieńskiego. Zbiórka została przeprowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ,,Lepsze dzieciństwo” i trwała przez miesiąc grudzień 2018r..

W dniach od 22 do 29 grudnia br. w trakcie wizyt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego odbywało się przekazywanie Kart Rabatowych ORLEN.