Dnia 12 grudnia 2018 roku o godzinie 9:30 w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 10.12.2018 r. samorząd uczniowski Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie zorganizował „Dzień Patrona Szkoły”. Na wydarzenie to zostali zaproszeni funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie.

W dniu 06.12.2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pasym zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1787/18 zawarta w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Rozogi odbyło się przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozogi wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1779/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.