Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19.

W trakcie panującej epidemii, stale toczy się codzienne praca służb ratunkowych. W trakcie kiedy duża cześć naszego społeczeństwa nie pracuje i nie pobiera nauk, pojawia się dużo pomysłów w jaki sposób spędzać czas wolny - nie koniecznie w domach, jak wynika z zaleceń służb epidemiologicznych. Strażacy w tym okresie razem z pracownikami Lasów Państwowych prowadzą kolejną akcją prewencyjną STOP POŻAROM TRAW, które mogą doprowadzić do wielu strat w naturze i mieniu.