Dnia 23.11.2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wielbark, nabytych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwość, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

19 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zorganizowane wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczytnie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych.

W dniu 16 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Szczytno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytno wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1757/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 09 listopada 2018 r. Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik przekazała przedstawicielom jednostek OSP  Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty, Linowo, Miętkie, Rańsk, Rumy, Targowo sprzęt ratowniczy w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

mswia

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.