Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Jarosława Zielińskiego

W dniu 2 maja 2018 r. podczas zmiany służby został przeprowadzony uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2004 r. zostało ustanowione święto państwowe w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

11 kwietnia 2018 r.  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom", w której uczestniczyło 26 zawodników.

 

W dniu 19 stycznia 2018 r. rozpoczęła się na terenie powiatu szczycieńskiego kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych, która zakończyła się w 23 marca 2018 r.

 

Dnia 9 marca 2018r. o 13:00 w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna.