mini ZHP

W dniach 1-2 lipca 2019 roku funkcjonariusze szczycieńskiej komendy  prowadzili zajęcia dla uczestników obozów harcerskich oraz świetlic środowiskowych, które stacjonują na terenie chronionym przez KP PSP w Szczytnie.

Młodzież z Zespołu Szkół w Jedwabnie skupiona w grupie „Niepokonani”, uczestniczyła w projekcie Polsko-Amerykańskim pod nazwą, „Równać Szanse”. Projekt przewidywał realizację wielu działań, prowadzących do zachęcenia młodzieży do pracy na rzecz społeczeństwa.

23 maja 2019 podczas uroczystości z okazji Powiatowych obchodów Dnia Strażaka  Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie przekazany został nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie marki Iveco Eurocargo.

23 maja 2019 roku o godzinie 13:00  na placu przed KP PSP w Szczytnie, rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział st.bryg. Bogdan Wierzchowski Warmińsko- Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Henryk Żuchowski, ks. Józef Midura - kapelan powiatowy strażaków, strażacy, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych służb oraz samorządowcy z  powiatu szczycieńskiego.