Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie w terminie od 15 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. przeprowadziła szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP).

W dniu 11 listopada 2019r. w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, przeprowadzono uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

LOGO PSP

List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do Prezesów, Naczelników, Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.