W dniu 16 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Szczytno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytno wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1757/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 09 listopada 2018 r. Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik przekazała przedstawicielom jednostek OSP  Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty, Linowo, Miętkie, Rańsk, Rumy, Targowo sprzęt ratowniczy w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

mswia

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

CZUJKA

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.