zdj

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie razem z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szczycieńskim Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta w Szczytnie zorganizowała debatę społeczną skierowaną do młodych ludzi, a poświęconą promowaniu prawidłowych zachowań na wodzie oraz na terenach przyległych do akwenów.

24 października 2107 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo na wodzie”. W debacie uczestniczyła młodzież z klas policyjnych Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie. Byli to młodzi ludzie, którzy łączą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Prelegenci, którzy wystąpili na spotkaniu starali się uświadomić i przypomnieć, że brawura i brak odpowiedzialności ludzi w kontakcie z wodą, może doprowadzić do przegranej w walce o własne zdrowie i życie.  

Komendę Powiatową PSP w Szczytnie reprezentował w debacie brygadier Krzysztof Kosiewski - p.o. zastępcy komendanta powiatowego, który przedstawił zebranym zakres zadań wykonywanych przez strażaków podczas interwencji w zdarzeniach na akwenach. Ponadto,  bryg. Kosiewski, przy pomocy prezentacji multimedialnej omówił sytuacje niebezpieczne, na jakie narażone są osoby, pod którymi załamie się lód.

/tekst: bryg. Grzegorz Rybaczyk/