W czwartek 1 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się akcja poboru krwi w ramach drugiej edycji kampani spoKREWnieni służbą!

Do oddania krwi z powiatu szczycieńskiego, zgłosiło się 25 osób ze wszystkich służb mundurowych, którzy łącznie oddali 11250 ml krwi. Dzień rozpoczęcia akcji nie jest przypadkowy, to właśnie 1 marca przypada święto Żołnieży Wyklętych. Każdy uczestnik oddając krew nie tylko pomaga osobom potrzebującym ale i przyczyniają się do oddanie hołdu bohaterom antykomunistycznego podziemia.

Patronat nad akcją objął Minister Sparaw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.

Pobór krwi przeprowadzili pracownicy olsztyńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie.

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski