24 maja 2018 roku o godzinie 13:00  na placu przed KP PSP w Szczytnie, rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Oprócz pracowników komendy, w uroczystościach wzięli udział emerytowani strażacy, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych służb oraz samorządowcy z naszego powiatu. W trakcie uroczystego apelu zostały wręczone przez st.bryg. Krzysztofa Kosiewskiego – p.o. Komendanta Powiatowego PSP  oraz Pana Jarosława Matłacha – Starostę Szczycieńskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. odznaczenia, awanse, mianowania oraz wyróżnienia służbowe:

  • Nadanie odznaczeń:

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2018r.  Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został


 
- bryg. Grzegorz Rybaczyk

 

- Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2018r.  Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został

 
- druh Krzysztof  Nikadon

 

  • Nadanie wyższych stopni służbowych:

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 244/kadr/18 z dnia 25.04.2018r. nadał z dniem 04.05.2018r.

 

- mł. kpt. Adamowi Kalaga stopień kapitana

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018r. nadał z dniem 04.05.2018r.

 

- st. asp. Piotrowi Pankiewicz stopień aspiranta sztabowego

 

- asp. Konradowi Podpora stopień starszego aspiranta

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  – Rozkazami Personalnymi Nr 14 i 15/2018 z dnia 18.04.2018r. nadał z dniem 04.05.2018r.

 

- ogn. Marcinowi Różyckiemu stopień starszego ogniomistrza

 

- ogn. Tomaszowi Wołczkiewicz stopień starszego ogniomistrza

 

- mł. ogn. Kamilowi Bednarczyk stopień ogniomistrza

 

- mł. ogn. Cezaremu Chorążewicz stopień ogniomistrza

 

- mł. ogn. Pawłowi Sokołowskiemu stopień ogniomistrza

 

- st. sekc. Gabrielowi Łomiak stopień młodszego ogniomistrza

 

- sekc. Piotrowi Alancewicz  stopień starszego sekcyjnego

 

- st. str. Łukaszowi Łukaszewskiemu stopień sekcyjnego


  •  Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe:

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych, za wkład i poświęcenie w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz zaangażowanie w realizację wszelkich zadań ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie –  p.o. st. bryg Krzysztof Kosiewski Decyzjami Nr 22 i 23/2018 z dnia 14.05.2018r. mianował z dniem 01 czerwca 2018r.

- st. sekc. Piotra Alancewicza na stanowisko starszy ratownik,

- mł. ogn. Marka Domurada na stanowisko operator sprzętu specjalnego,

 

  •   Przyznanie wyróżnień:

Za wzorowe wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku służbowym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją Nr 671/2018 z dnia 15 maja 2018r. przyznał nagrodę pieniężną

 

- ogn. Krzysztofowi Ważnemu,

 

Za wzorowe wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku służbowym Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją WK.125.11.4.2018 z dnia 17 maja 2018r. przyznał nagrodę pieniężną

 

- ogn. Pawłowi Koziatkowi,

 

Za wysiłek i trud włożony w przygotowania oraz godne reprezentowanie komendy i zajęcie  I miejsca w III edycji Turnieju „Strażacki Twardziel”  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Szczytnie –  p.o. st. bryg. Krzysztof Kosiewski Decyzją 24/2018 z dnia 14 maja 2018r. nagrodą pieniężną wyróżnił:

 

- ogn. Pawła Sokołowskiego

 

- asp. Mateusza Samsel

 

Po wręczeniu odznaczeń, awansów, mianowań oraz wyróżnień służbowych,  nastąpiły okolicznościowe przemowy gospodarza oraz przybyłych gości. Głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego PSP  w Szczytnie st. bryg. Krzysztof Kosiewski, Starosta Szczycieński Jarosław Matłach oraz emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Józef Zajączkiewicz. Po przemowach zakończono część oficjalną uroczystości.  P.o. Komendata Powiatowego zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek w garażu JRG.

 

·         Nadanie odznaczeń:

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2018r.  Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został
 
- bryg. Grzegorz Rybaczyk

- Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2018r.  Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został
- druh Krzysztof  Nikadon

·         Nadanie wyższych stopni służbowych:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 244/kadr/18 z dnia 25.04.2018r. nadał z dniem 04.05.2018r.

- mł. kpt. Adamowi Kalaga stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018r. nadał z dniem 04.05.2018r.

- st. asp. Piotrowi Pankiewicz stopień aspiranta sztabowego

- asp. Konradowi Podpora stopień starszego aspiranta

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  – Rozkazami Personalnymi Nr 14 i 15/2018 z dnia 18.04.2018r. nadał z dniem 04.05.2018r.

- ogn. Marcinowi Różyckiemu stopień starszego ogniomistrza

- ogn. Tomaszowi Wołczkiewicz stopień starszego ogniomistrza

- mł. ogn. Kamilowi Bednarczyk stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Cezaremu Chorążewicz stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Pawłowi Sokołowskiemu stopień ogniomistrza

- st. sekc. Gabrielowi Łomiak stopień młodszego ogniomistrza

- sekc. Piotrowi Alancewicz  stopień starszego sekcyjnego

- st. str. Łukaszowi Łukaszewskiemu stopień sekcyjnego

·         Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe:

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych, za wkład i poświęcenie w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz zaangażowanie w realizację wszelkich zadań ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie –  p.o. st. bryg Krzysztof Kosiewski Decyzjami Nr 22 i 23/2018 z dnia 14.05.2018r. mianował z dniem 01 czerwca 2018r.

- st. sekc. Piotra Alancewicza na stanowisko starszy ratownik

- mł. ogn. Marka Domurada na stanowisko operator sprzętu specjalnego

 

·         Przyznanie wyróżnień

Za wzorowe wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku służbowym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją Nr 671/2018 z dnia 15 maja 2018r. przyznał nagrodę pieniężną

- ogn. Krzysztofowi Ważnemu,

Za wzorowe wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku służbowym Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją WK.125.11.4.2018 z dnia 17 maja 2018r. przyznał nagrodę pieniężną

- ogn. Pawłowi Koziatkowi,

Za wysiłek i trud włożony w przygotowania oraz godne reprezentowanie komendy i zajęcie  I miejsca w III edycji Turnieju „Strażacki Twardziel”  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Szczytnie –  p.o. st. bryg. Krzysztof Kosiewski Decyzją 24/2018 z dnia 14 maja 2018r. nagrodą pieniężną wyróżnił:

- ogn. Pawła Sokołowskiego

- asp. Mateusza Samsel

Po wręczeniu odznaczeń, awansów, mianowań oraz wyróżnień służbowych,  nastąpiły okolicznościowe przemowy gospodarza oraz przybyłych gości. Głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego PSP  w Szczytnie st. bryg. Krzysztof Kosiewski, Starosta Szczycieński Jarosław Matłach oraz emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Józef Zajączkiewicz. Po przemowach zakończono część oficjalną uroczystości.  P.o. Komendata Powiatowego zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek w garażu JRG.