W dniu 10.12.2018 r. samorząd uczniowski Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie zorganizował „Dzień Patrona Szkoły”. Na wydarzenie to zostali zaproszeni funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie.

Spotkanie miało miejsce w auli budynku szkoły. Uczniów wraz z nauczycielami podzielono na dwie grupy. Podczas wystąpienia strażaków omówiono oraz zaprezentowano zagadnienia związane z prawidłowym przekazaniem informacji dla dyspozytora numeru alarmowego, udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Zademonstrowano poprawne techniki oceny stanu poszkodowanego, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania w przypadku zakrztuszeń. Ponadto poruszono kwestie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla: jego właściwości fizyczne i chemiczne, sytuacje, w których powstaje, symptomy zatrucia wraz z prawidłowym postępowaniem w takiej sytuacji. Przedstawiono również prewencyjne czynności uniemożliwiające powstawanie niebezpiecznych stężeń tlenku węgla w powietrzu. Na koniec spotkania strażacy opowiedzieli o pracy w Państwowej Straży Pożarnej, predyspozycjach osób do pełnienia zawodu strażaka. Omówione zostały także wszystkie ścieżki prowadzące do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Sporządził: kpt. Paweł Kozłowski