Dnia 12 grudnia 2018 roku o godzinie 9:30 w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej złożył:

str. Sebastian Gajek – przyjęty do służby w JRG PSP w Szczytnie.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie bryg. Grzegorz Rybaczyk, a uroczystość prowadził Zastępca Dowódcy JRG PSP w Szczytnie  kpt. Paweł Kozłowski.

Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie tworzyli: mł.asp. Grzegorz Bakuła – dowódca pocztu, st.sekc. Michał Soliwoda – sztandarowy, st.sekc. Marek Werner – asysta pocztu.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej oraz stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby.

opracował: kpt. Paweł Kozłowski

zdjęcia: Marta Sylwestrzak

wprowadził: kpt. Łukasz Wróblewski