Dnia 8 lutego 2019r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się narada roczna pracowników komendy.

W spotkaniu poza funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, uczestniczyli zaproszeni goście:

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie- st. bryg. Michał Kamieniecki,

Wicestarosta Szczycieński- Jerzy Szczepanek,
Wiceburmistrz Miasta Szczytno  - Ilona Bańkowska,

Wójt Gminy Dźwierzuty- Marianna Szydlik,

Wójt Gminy Jedwabno- Sławomir Ambroziak,

Burmistrz Miasta i Gminy Pasym- Cezary Łachmański,

Przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie- insp. Sylwester Karwacki,
Przedstawiciel Dowódcy 8.Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu- inspektor d.s. ochrony ppoż. Adam Chmielewski,

oraz przedstawiciele pozostałych gmin.

 

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej kpt. Łukasza Wróblewskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Michałowi Kamienieckiemu. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie bryg. Grzegorz Rybaczyk powitał przybyłych gości, po czym przeszedł do podsumowania działalności komendy za rok 2018. Zakres omawianych zagadnień dotyczył działań ratowniczo – gaśniczych, organizacji szkoleń i ćwiczeń, spraw organizacyjno – kadrowych, finansowych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz kontrolno - rozpoznawczych. W ubiegłym roku na terenie powiatu szczycieńskiego zanotowano łącznie 917 zdarzeń, w tym 540 miejscowych zagrożeń, 304 pożary i 73 alarmów fałszywych. Było to o 63 zdarzenia mniej niż w 2017 roku. Najwięcej zdarzeń zanotowano w mieście Szczytno – 254 i w w gminie Szczytno -172, natomiast najmniej w gminie Rozogi - 50.

 

Po wystąpieniu gospodarza odprawy- Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie głos zabrał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Michał Kamieniecki, dziękując za trud i zaangażowanie włożone w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu szczycieńskiego funkcjonariuszom komendy. Gro podziękowań skierował również do pracowników cywilnych, za ich pracę, która wpływa na całokształt naszej formacji. Podziękowania zostały skierowane także do przedstawicieli samorządów, którzy na co dzień odpowiedzialni są za zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej na terenie poszczególnych miast i gmin, głównie poprzez odpowiednie zarządzanie i finansowanie Ochotniczych Staży Pożarnych. Na koniec złożył szczególne podziękowania przybyłemu na tą uroczystość st. bryg. w stanie spoczynku Krzysztofowi  Kosiewskiemu, za jego wieloletni wkład w szkolenie zawodowe strażaków województwa warmińsko-mazurskiego, za jego zaangażowanie w organizację zawodów pożarniczych oraz pracę w komisji dyscyplinarnej i za pełnienie dotychczasowej funkcji Zastępcy Komendanta Powiatowego w Szczytnie. Do podziękowań za współpracę z panem Krzysztofem Kosiewskim dołączyli się zebrani na sali samorządowcy, wręczając mu kwiaty i drobny upominek.

 

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP  w Szczytnie bryg. Grzegorz Rybaczyk podziękował wszystkim swoim podległym pracownikom za ciężką codzienną służbę, a zaproszonym gościom za przybycie.

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski,

Zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć.