W dniu 13 marca 2019 roku na zaproszenie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się spotkanie w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” w nowopowstałym Klubie Senior + w Szczytnie.

Podczas spotkania z seniorami w nowopowstałym klubie przy ulicy Solidarności 6, kpt. Łukasz Wróblewski omówił zagadnienia związane z zagrożeniem tlenkiem węgla- w tym obsługę i sposób działania czujki tlenku węgla, zasady użytkowania gaśnicy proszkowej oraz koca gaśniczego oraz zagrożenia związane z pożarami sadz. Poza tym omówiono kwestię bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zagrożenia związane z wypalaniem traw oraz pozostawianiem ognisk bez nadzoru. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy w aktywny sposób brali udział w dyskusji dzieląc się sowimi doświadczeniami dotyczącymi sytuacji zagrażających życiu.

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski