W dniu 15 marca 2019r. w podczas uroczystej zmiany służby powitano nowego zastępcę komendanta powiatowego po. st.kpt. mgr inż. Łukasza Godlewskiego.

Komendant powiatowy bryg. Grzegorz Rybaczyk przedstawił pracownikom komendy swojego nowego zastępcę, któremu po wieloletniej pracy jako wykładowca w Ośrodku Szkoleniowym Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, zostały powierzone obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Szczytnie.

Opracował : kpt. Łukasz Wróblewski