W dniu 20 marca 2019 roku w KP PSP w Szczytnie odbyło się spotkanie z uczniami szkół średnich miasta Szczytno w ramach Dnia Przedsiębiorczości.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu szkół nr. 1 im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół nr. 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:00 na sali konferencyjnej KP PSP w Szczytnie. Dowódca JRG wraz ze swoim zastępcą przybliżyli uczniom organizację i zadania spoczywające na Państwowej Straży Pożarnej, przedstawili działalność i funkcjonowanie KP PSP w Szczytnie, zaprezentowali pracę strażaka, omówili możliwości dostania się w szeregi PSP, a także przeprowadzili ogólną pogadankę
o bezpieczeństwie. Po części teoretycznej nastąpiło zwiedzanie obiektu KP PSP w Szczytnie.
W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych KP PSP w Szczytnie, z wyposażeniem sprzętowym pojazdów ratowniczo-gaśniczych.
W trakcie prezentacji sprzętowej uczniowie mogli wcielić się w  rolę strażaka, przymierzyli ubrania specjalne, a także dotknęli sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy pełniący służbę w JRG PSP w Szczytnie przeprowadzili również ćwiczenia na placu zewnętrznym KP PSP w Szczytnie. Ćwiczenia te dały możliwość uchwycenia szczegółów pracy strażaka prowadzącego działania ratowniczo-gaśnicze.     

opracował: kpt. Paweł Kozłowski