W dniu 20 maja 2019 r. w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku podczas uroczystości wręczenia sztandaru miejscowej jednostce miało miejsce powołanie  Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie mł. bryg. Łukasza Godlewskiego.

Wręczenia aktu powołania dokonał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny PSP gen.bryg. Leszek Suski. mł.bryg. Łukasz Godlewski, swoją służbę w KP PSP w  Szczytnie jako po. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie rozpoczął 14 marca 2019r., odbierając akt powierzenia obowiązków od Zastępcy Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Roberta Flicińskiego.  Po wieloletniej pracy jako wykładowca w Ośrodku Szkoleniowym Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, został przeniesiony do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie.

20 maja podczas Uroczystego Przekazania Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ełku Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie, brygadier Grzegorz Rybaczyk został awansowany do stopnia starszego brygadiera. Akt nadania wyższego stopnia służbowego został wręczony przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen.bryg. Leszka Suskiego.

 

Opracował : kpt. Łukasz Wróblewski