23 maja 2019 roku o godzinie 13:00  na placu przed KP PSP w Szczytnie, rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział st.bryg. Bogdan Wierzchowski Warmińsko- Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Henryk Żuchowski, ks. Józef Midura - kapelan powiatowy strażaków, strażacy, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych służb oraz samorządowcy z  powiatu szczycieńskiego.

 W trakcie uroczystego apelu zostały wręczone odznaczenia, awanse, mianowania oraz wyróżnienia służbowe:


  • Nadanie odznaczeń

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019r. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

- asp. sztab. Romuald Małkiewicz.


Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019r.  Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

- ogn. Rafał Głowacki,

- ogn. Krzysztof Ważny,

- mł. ogn. Krystian Kaczyński.

 

·         Nadanie wyższych stopni służbowych


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Rozkazem Personalnym Nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. nadał z dniem 04.05.2019 r.


- asp. Jackowi Dąbrowskiemu stopień starszego aspiranta,

- mł. asp. Grzegorzowi Bakule stopień aspiranta.


Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  – Rozkazami Personalnymi Nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. nadał z dniem 04.05.2019r.


- ogn. Krzysztofowi Szewczakowi stopień starszego ogniomistrza,

- mł. ogn. Lechowi Mierzejewskiemu stopień ogniomistrza,

- mł. ogn. Krzysztofowi Więckowi stopień ogniomistrza,

- mł. ogn. Grzegorzowi Żarnochowi stopień ogniomistrza,

- st. sekc. Markowi Mamińskiemu stopień młodszego ogniomistrza,

- st. sekc. Michałowi Soliwodzie stopień młodszego ogniomistrza,

- st. sekc. Markowi Wernerowi stopień młodszego ogniomistrza,

- sekc. Rafałowi Gamzie stopień starszego sekcyjnego.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie - Rozkazami Personalnymi Nr 1,2 i 3/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 04.05.2019r.


- str. Łukaszowi Elbrudzie stopień starszego strażaka,

- str. Mariuszowi Paprockiemu stopień starszego strażaka,

- str. Emilowi Reszce stopień starszego strażaka.


·         Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie –  st. bryg. Grzegorz Rybaczyk -  Decyzjami Nr 13 i 14/2019 z dnia 14 maja 2019 r. mianował z dniem 1 czerwca 2019 r.


- st. sekc. Arkadiusza Górskiego na stanowisko starszy ratownik,

- sekc. Łukasza Łukaszewskiego na stanowisko ratownik.


·         Przyznanie wyróżnień


Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją Nr WK.125.12.2.2019 z dnia 6 maja 2019 r. przyznał nagrodę pieniężną:

- ogn. Cezaremu Chorążewiczowi.

 

Po wręczeniu wszystkich odznak, awansów oraz nagród nastąpiło uroczyste przekazanie KP PSP  w Szczytnie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu IVECO (4×4)  z przeznaczeniem do gaszenia pożarów w terenie trudnodostępnym m.in. w lasach . Przekazania sprzętu dokonał st.bryg. Bogdan Wierzchowski- Warmińsko- Mazurski Komendant Wojewódzki PSP. Poświęcenia dokonał prałat ks. Józef Midura- kapelan powiatowy strażaków. Pozyskany pojazd jest jednym z 13 takich samochodów ratowniczo – gaśniczych zakupionych w 2019 r. przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020   w ramach programu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym”. Wartość pojazdu to 1 mln 200 tys. zł.

 

 

Podczas uroczystości poinformowano również o otrzymanych nagrodach, odznakach oraz awansach na centralnych oraz wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka:

-w dniu 04 maja 2019 r. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Warszawie pierwszy  stopień oficerski młodszego kapitana, otrzymał aspirant Karol Doryn – dowódca zmiany I w JRG,

- w dniu 11 maja 2019 r. w Ostródzie podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka – st. asp. Konrad Podpora został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

- w dniu 11 maja 2019 r. w Ostródzie podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP – st. kpt. Łukasz Godlewski, awansowany został do stopnia młodszego brygadiera natomiast ,

-w dniu 20 maja podczas Uroczystego Przekazania Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ełku Komendant Powiatowy PSP, brygadier Grzegorz Rybaczyk został awansowany do stopnia starszego brygadiera.

Na koniec uroczystego apelu nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Po przemowach zakończono oficjalną część obchodów, po której  gospodarz Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk,  zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek.

opracował: kpt. Łukasz Wróblewski

zdjęcia: kpt. Adam Kalaga