Młodzież z Zespołu Szkół w Jedwabnie skupiona w grupie „Niepokonani”, uczestniczyła w projekcie Polsko-Amerykańskim pod nazwą, „Równać Szanse”. Projekt przewidywał realizację wielu działań, prowadzących do zachęcenia młodzieży do pracy na rzecz społeczeństwa.

Jednym z elementów projektu było  przeprowadzenie akcji edukacyjnej "Ratujemy i uczymy ratować", która miała na celu nauczyć bądź przypomnieć młodzieży w szkole w Jedwabnie jak postępować w momentach zagrożenia życia lub zdrowia swojego bądź innych osób, którym należy udzielić pomocy.

W spotkaniu, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r. uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, który omówił w związku ze zbliżającymi się wakacjami zasady właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, co w efekcie ma  ograniczyć wypadki utonięć.

W ramach spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie całej szkoły w Jedwabnie młodzież z grupy „Niepokonani” przeprowadziła także pokazową akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem ćwiczebnego defibrylatora AED, usztywniania złamanej nogi, czy udzielania pomocy osobie poparzonej.

Strażacy z KP PSP w Szczytnie, dziękują za zaproszenie dla grupy „Niepokonani” i możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawym przedsięwzięciu.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Zdjęcia: Grupa „Niepokonani”.