mini ZHP

W dniach 1-2 lipca 2019 roku funkcjonariusze szczycieńskiej komendy  prowadzili zajęcia dla uczestników obozów harcerskich oraz świetlic środowiskowych, które stacjonują na terenie chronionym przez KP PSP w Szczytnie.

Tematyką prelekcji były zasady bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Strażacy oprócz zasad bezpieczeństwa nad wodą czy w lesie, poruszyli temat bezpiecznego zachowania się w razie wystąpienia anomalii pogodowych. Strażacy w trakcie dwóch dni odwiedzili trzy obozy:

- 2.07.2019r. – Rekownica nad jeziorem Konik- oddział 260c w leśnictwie Galawa obręb Szczytno, gdzie stacjonuje do 21 lipca br. 203 uczestników obozu szczepów 69, 136 i 207 WDHiK,

- 3.07.2019r. – Piasutno, nad jeziorem Nożyce, gdzie stacjonuje do 22 lipca br. 93 uczestników obozu podopiecznych Świetlic Środowiskowych z Ząbek,

-3.07.2019r. – Kierwik, na terenie oddziału 23d w leśnictwie Pupy nad jeziorem Kierwik, stacjonuje do 16 lipca br. 48 uczestników Obozu Harcerskiego Hufca ZHP Radom Miasto.

W prelekcjach braki udział strażacy szczycieńskiej komendy, którzy przy okazji spotkań z uczestnikami obozu sprawdzali możliwości dojazdu do poszczególnych lokalizacji. Dodatkowo w trakcie pobytu na obozowiskach funkcjonariusze dokonali pokazów sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przypomniano również w jaki sposób powinno się dokonywać zgłoszeń zauważonych zagrożeń do służb ratowniczych.

Opracowanie: kpt.  Łukasz Wróblewski

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Szczytnie