Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

 

Tryb, zasady oraz wnioski w formacie pdf poniżej:

1. Słowo wstępne od Komendanta Głównego.pdf

2. tryb_i_zasady.pdf

3. wniosek1.pdf

4. wniosek_wypełniony_2.pdf