List Sekretarza Stanu Pana Jarosława Zielińskiego do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych

List_Sekretarza_Stanu.pdf