List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do Prezesów, Naczelników, Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

There are no images in the gallery.