W dniu 11 listopada 2019r. w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, przeprowadzono uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczysty apel miał miejsce podczas zmiany służby. Uroczystość poprowadził dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej kpt. Łukasz Wróblewski. W pierwszej części uroczystego apelu nastąpiło wciągnięcie na masz flagi państwowej, przez Poczet Sztandarowy KP PSP w Szczytnie. W trakcie zawieszania flagi państwowej odegrano hymn RP. Po wciągnięciu na masz flagi państwowej dowódca jednostki odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Święta Niepodległości (tekst listu).

Po odczytaniu listu nastąpiło zakończenie uroczystego apelu.

 

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski

Zdjęcia: kpt. Paweł Kozłowski