14 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie rozpoczęła się narada roczna, podsumowująca działalność KP PSP w Szczytnie w roku 2019.

W spotkaniu poza funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, uczestniczyli zaproszeni goście:

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Bogdan Wierzchowski,

Starosta Szczycieński - Jarosław Matłach,

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie- kanclerz Karolina Falarz, dyrektor Instytutu Badań i Rozwoju mł.insp. Jarosław Struniawski,

Przedstawiciel Dowódcy 8.Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu- kpt. Hubert Jarząbek,

Burmistrz Miasta Szczytno  - Krzysztof Mańkowski,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnie – Tomasz Łachacz,

Burmistrz Miasta i Gminy Pasym - Cezary Łachmański,

Zastępca Wójta Gminy Jedwabno- Lucyna Kobylińska,

Przedstawiciel Gminy Dźwierzuty- Tomasz Gliński,

Przedstawiciel Gminy Rozogi- Jerzy Kaczmarczyk,

Przedstawiciel Gminy Świętajno- Jerzy Janowski,

Przedstawiciel Gminy Szczytno- Krzysztof Fajbuś,

Przedstawiciel Miasta Wielbark- Paweł Dąbrowski. 

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej kpt. Łukasza Wróblewskiego Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Olsztynie - st. bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk, który po przywitaniu przybyłych gości, zaprezentował poszczególne elementy działalności KP PSP w Szczytnie w 2019 roku. Zakres omawianych zagadnień dotyczył: spraw organizacyjno–kadrowych, finansowych, operacyjno-szkoleniowych, działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolno-rozpoznawczych, kwatermistrzowsko–technicznych oraz spraw związanych z bhp. W ubiegłym roku na terenie powiatu szczycieńskiego zanotowano łącznie 902 zdarzenia, w tym 511 miejscowych zagrożeń, 315 pożarów i 76 alarmów fałszywych. Było to o 15 zdarzeń mniej niż w 2018 roku. Najwięcej zdarzeń zanotowano w mieście Szczytno – 290 i w gminie Szczytno -143, natomiast najmniej w gminie Rozogi - 46.

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie wraz z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Olsztynie - st. bryg. Bogdanem Wierzchowskim, wręczył przybyłym na spotkanie przedstawicielom gmin powiatu szczycieńskiego dyplomy z podziękowaniami za pomoc finansową, udzieloną przy zakupie nowej sprężarki do napełniania butli powietrznych.

Po złożeniu podziękowań przedstawicielom gmin, głos zabrał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Bogdan Wierzchowski. W swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KP PSP w Szczytnie za trud, zaangażowanie i prace włożone w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu szczycieńskiego. Podziękowania zostały skierowane także do przedstawicieli samorządów, którzy na co dzień odpowiedzialni są za zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej na terenie poszczególnych miast i gmin, głównie poprzez odpowiednie zarządzanie i finansowanie Ochotniczych Staży Pożarnych. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie poruszył również istotną kwestię podnoszenia poziomu bezpieczeństwa poprzez edukację najmłodszych i jako przykład wskazał nowo powstałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sale edukacyjne.

Głos po Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP w Olsztynie - st. bryg. Bogdanie Wierzchowskim zabrał Starosta Szczycieński – Jarosław Matłach. Podobnie jak poprzednik podziękował wszystkim pracownikom KP PSP w Szczytnie za ich ciężką i  odpowiedzialną pracę. Wyraził także chęć współpracy pomiędzy Starostwem a KP PSP w Szczytnie, w zakresie podejmowania szeroko rozumianych działań prewencyjnych na terenie powiatu szczycieńskiego.

Kończąc naradę Komendant Powiatowy PSP  w Szczytnie - st.bryg. Grzegorz Rybaczyk podziękował wszystkim swoim podległym pracownikom za ciężką codzienną służbę, a zaproszonym gościom za przybycie.

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie.