W Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie, 21 lutego br. odbyła się akcja edukacyjna "Ratujemy i uczymy ratować" organizowana przez uczniów dla uczniów.

Wydarzenie to po raz drugi zostało zorganizowane przez członków grupy „Niepokonani” z Jedwabna, którzy uczestniczą w projekcie Polsko-Amerykańskim pod nazwą, „Równać Szanse”. Projekt przewiduje realizację wielu działań, prowadzących do zachęcenia młodzieży do pracy na rzecz społeczeństwa. Jednym z elementów projektu   było  przeprowadzenie akcji edukacyjnej "Ratujemy i uczymy ratować". Akcja ta miała na celu nauczyć bądź przypomnieć młodzieży jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

W spotkaniu, które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 r. uczestniczył przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, zastępca komendanta powiatowego PSP w Szczytnie, mł. bryg. Łukasz Godlewski, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego mł.bryg. Zbigniew Stasiłojć oraz dowódcy JRG Szczytno kpt. Łukasz Wróblewski wraz z kpt. Pawłem Kozłowskim. Prelegenci omówili zagadnienia zawiązane z zagrożeniami pożarowymi orz zagrożeniami związanymi z występowaniem tlenku węgla (czadu) w gospodarstwach domowych. Omówiono również zasady właściwego zachowania na akwenach i ciekach wodnych (w zależności od pory roku). W trakcie wydarzenia grupa Niepokonani wraz członkami OSP Jedwabno oraz OSP Olszyny, prowadzili pokazy pierwszej pomocy pod okiem koordynatora pokazów pierwszej pomocy druha Marcina Zapadki z OSP Jedwabno. Uczniowie-organizatorzy przeprowadzili między innymi pokazową akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem ćwiczebnego defibrylatora AED, usztywniania złamanej nogi, czy udzielania pomocy osobie poparzonej.

Strażacy z KP PSP w Szczytnie, po raz kolejny dzięki zaproszenie lidera grupy „Niepokonani” Michała Wojciechowskiego, mogli uczestniczyć w bardzo ciekawym projekcie edukacyjno- prewencyjnym na terenie powiatu szczycieńskiego.

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski

Zdjęcia: kpt. Paweł Kozłowski