Dzięki  uprzejmości  Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Przewozów Regionalnych w dniach 27-29 września br. odbyły się szkolenia z udziałem instruktora maszynisty pana Grzegorza Kalinowskiego na stacji PKP w Szczytnie. Zakres szkolenia obejmował działania ratowniczo-gaśnicze z udziałem pojazdów szynowych typu szynobus.

22 czerwca 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków OSP  z zakresu obsługi i  wykorzystania wyciągarek samochodowych podczas działań ratowniczych.

W terminie od 06.04.2018 r. do 28.04.2018 r. zostało przeprowadzone szkolenie strażaków ratowników OSP – część II.

W dwóch terminach (09.02.2018 – 17.02.2018 i 09.03.2018 – 17.03.2018) strażacy Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie przeprowadzili szkolenie dedykowane dla strażaków ratowników OSP z jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W dniu 01 lipca 2017 r. został przeprowadzony w KP PSP egzamin strażaków OSP uczęszczających na szkolenie podstawowe.