Obiekt wyłuszczarni nasion zlokalizowany w Nadleśnictwie Jedwabno, w dniu 27 listopada 2019 r. stał się areną, na której odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie.

W dniach 13-15  listopada 2019 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zorganizowała szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego dla strażaków OSP. Szkolenie realizowane było zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W dniach 23-25  września 2019 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.