W dniach 29-31 lipca 2020 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

W dniach 23-25 czerwca 2020 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

W dniach od 04 maja 2020 r. do 11 maja 2020 r. funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego, operacyjnego, technicznego i JRG wraz z pracownikami poszczególnych Nadleśnictw dokonali sprawdzenia punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

W dniu 22.02.2020 r. zakończyło się „Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa ma wodach”, realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

W dniu dzisiejszym w ramach realizacji doskonalenia zawodowego strażaków JRG przeprowadzone zostały ćwiczenia z tematyki zwalczania pożarów.