W dniu 01 lipca 2017 r. został przeprowadzony w KP PSP egzamin strażaków OSP uczęszczających na szkolenie podstawowe.

Po ponad trzech miesiącach szkolenia (pierwsze zajęcia odbyły się 10 marca 2017 r.), 37 osób, o godz. 900 rozpoczęło część pierwszą – teoretyczną egzaminu, by następnie udać się na część praktyczną. Po 126 godzinach zajęć, wyjeździe do Ośrodka Szkolenia  KW PSP na komorę dymową przyszedł czas podsumowania i wręczenia zaświadczeń. Powiat szczycieński powiększył się o 14 strażaków z jednostek OSP KSRG i 23 strażaków z pozostałych OSP.  Kadra dydaktyczna, życzy wszystkim absolwentom wytrwałości, a przede wszystkim zadowolenia i satysfakcji z działalności ratowniczo-gaśniczej.

bryg. Grzegorz Rybaczyk - oficer prasowy KP PSP Szczytno.