Dzięki  uprzejmości  Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Przewozów Regionalnych w dniach 27-29 września br. odbyły się szkolenia z udziałem instruktora maszynisty pana Grzegorza Kalinowskiego na stacji PKP w Szczytnie. Zakres szkolenia obejmował działania ratowniczo-gaśnicze z udziałem pojazdów szynowych typu szynobus.

Dzięki szkoleniu wszystkie zmiany służbowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie mogły nie tylko w sposób teoretyczny zapoznać się z budową szynobusów przejeżdżających przez nasz powiat, ale i w sposób praktyczny zobaczyć poszczególne elementu pojazdu. Podczas szkolenia instruktor, poinformował załogę  o możliwościach szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ewentualnych osób poszkodowanych bez usuwania mechanicznego poszczególnych elementów konstrukcji. Omówił on zagrożenia związane z panującymi wysokimi ciśnieniami sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym szynobusu, pokazał możliwości usunięcia powietrza z układu. Przedstawił również w jak prosty sposób wyłączyć zasilanie szynobusu, tak by w sposób bezpieczny prowadzić ewentualne działania gaśnicze. Znajomość obiektów, na których potencjalnie mogłoby zaistnieć miejscowe zagrożenia, daje możliwość ratownikom przeprowadzenia działań w zakresie ratowniczo-gaśniczych, w sposób bardziej profesjonalny, co bezpośrednio wpływa na skuteczność naszych działań.

 W trosce o bezpieczeństwo podróżujących przez nasz powiat mamy nadzieje na kolejne szkolenia z udziałem naszych funkcjonariuszy jak i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, przez których teren odbywa się transport szynowy. Często to właśnie ochotnicy jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, szczególnie w miejsca znacznie oddalone od centrum naszego powiatu, gdzie dzięki swojemu skrajnemu usytuowaniu docierają na miejsce zdarzenia przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Ich przeszkolenie może mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, poprzez zmniejszenie czasu, w jaki zostanie udzielona pomoc pasażerom. Szeroki słowa uznania należą się Pani Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Przewozów Regionalnych za możliwość udziału naszych funkcjonariuszy w szkoleniu praktycznym, jak i za przemiłą współpracę w trakcie przygotowania szkolenia. Czekamy na kolejne, być może już w Olsztynie gdzie stacjonują wszystkie rodzaje pojazdów szynowych, z którymi możemy w przyszłości spotkać się na terenie naszego powiatu.

opracował: kpt. Łukasz Wróblewski