28 września 2018 r. w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie odbyło się szkolenie z obsługi i przeglądu mierników wielogazowych firmy MSA. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie oraz druhowie z OSP powiatu szczycieńskiego.

W  pierwszej części szkolenia 27 strażaków, w tym 19 ochotników zostało przeszkolonych przez pracownika firmy MSA z zasad użytkowania detektorów wielogazowych. Dokładnie omówiono znaczenia poszczególnych ikon występujących w panelu miernika oraz budowę detektorów. Mierniki, które były przedmiotem szkolenia zostały zaprojektowane tak, by przeszkolony personel mógł dokonać przy ich użyciu oceny ryzyka, w przypadku wystąpienia gazów palnych, toksycznych, wybuchowych oraz wahań stężenia tlenu w miejscu pracy ratowników. Mierniki używane na terenie powiatu szczycieńskiego mierzą stężenie tlenku węgla, siarkowodoru, tlenu oraz określają stężenie gazów wybuchowych w badanej atmosferze. Na koniec pierwszej części szkolenia prowadzący zachęcał do inwestowania w droższe, jednak bardziej precyzyjne sprzęty detekcyjne, które wykonują pomiary stężeń ponad 260 gazów.

W drugiej części szkolenia pięciu funkcjonariuszy z KP PSP w Szczytnie zostało bezpłatnie przeszkolonych i przygotowanych do przeprowadzania przeglądów rocznych oraz wymiany sensorów w urządzeniach detekcyjnych. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach ostatniego zakupu dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej powiatu szczycieńskiego 4 detektorów wielogazowych MSA wraz z zestawem do ich kalibracji. Inwestycja ta znacznie obniży koszty  związane z utrzymaniem urządzeń w gotowości operacyjnej. Dzięki stałym inwestycjom w JOP powiatu szczycieńskiego posiadamy już 10 detektorów wielogazowych firmy MSA ALTAIR 4X  oraz 1 MSA ALTAIR 4XR z funkcją przesyłania mierzonych wartości przy pomocy bluetooth na urządzenia mobilne (np. smartfon).

Jak do tej pory, raz w roku mierniki musiały trafić do firmy zewnętrznej na przegląd, który generował spore koszty. Sama wysyłka i powrót urządzeń pomiarowych trwał co najmniej tydzień, gdzie jednostki zostawały bez urządzeń detekcyjnych. Aktualne przeszkolenie funkcjonariuszy z kalibracji oraz wymiany sensorów w miernikach przyniesie oszczędności w budżetach jednostek oraz zmniejszy czas trwania przeglądu z tygodnia do maksymalnie jednej godziny - na miejscu w komendzie.

 opracował: kpt. Łukasz Wróblewski