W dniu 18 stycznia 2019 r. zmiana służbowa wzięła udział w ćwiczeniach z ratownictwa wodnego na Jeziorze Domowym Dużym w Szczytnie, prowadzonych przez dowódcę zmiany asp. Karola Doryna.

W ramach doskonalenia zawodowego w KP PSP w Szczytnie przeprowadzane są regularnie ćwiczenia na poszczególnych zmianach służbowych z ratownictwa wodnego, a w okresie zimowym
z ratownictwa lodowego. Aktualne warunki pogodowe dają możliwość do przećwiczenia wielu elementów ratowniczych, przypomnienia podstawowych zasad oraz zachowań prowadzenia działań ratowniczych, jak i nabrania zaufania do sprzętu, który jest na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szczytnie. Pomimo, iż od kilku lat grupa specjalistyczna ratownictwa wodno- nurkowego w Szczytnie nie istnieje, wiedza i doświadczenie zdobyte przez nurków, będących wówczas członkami tej grupy stale wzbogacają szkolenia doskonalenia zawodowego pracowników komendy. Jednym
z członków tej grupy był ogn. Paweł Sokołowski, który aktualnie pełni nieetatową funkcję instruktora ratownictwa wodnego, w tym lodowego w KP PSP w Szczytnie. W ramach zakupu nowych ubrań do ratownictwa wodnego, przeprowadził szkolenie dla wszystkich zmian służbowych dotyczące, zabezpieczenia ratowników podczas działań na wodzie, lodzie, przekazując jednocześnie wiedzę zaczerpniętą ze szkoleń dla instruktorów dziedzin ratownictwa podczas kursów w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W związku ze znaczną ilością zdarzeń na akwenach wodnych w ciągu całego roku, mamy świadomość jak ważne jest stałe utrzymywanie potencjału ratowniczego strażaków, poprzez odpowiednie wyszkolenie oraz inwestycję w nowocześniejszy i lepszy sprzęt ratowniczy.

opracował: kpt. Łukasz Wróblewski

zdjęcia: st.ogn. Dariusz Wiśniewski