W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

W ramach doskonalenia zawodowego w KP PSP w Szczytnie przeprowadzane są Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie na wybranych obiektach powiatu szczycieńskiego, połączone z operacyjnym rozpoznaniem obiektu. W połowie kwietnia 2019 r. w planie doskonalenia zawodowego zaplanowane zostały ćwiczenia w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie. Budynek szkoły znajduje się przy ul. Adama Mickiewicza 10 w Szczytnie.  Głównym celem do osiągnięcia podczas ćwiczeń było prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów obiektów użyteczności publicznej ZL III. Celami szczegółowymi zaś: sprawdzenie gotowości bojowej JRG, doskonalenie technik i działań ratowniczo-gaśniczych, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Scenariusz zdarzenia zakładał, iż na poddaszu nieużytkowym (pomieszczenie byłej strzelnicy) w budynku ZS nr  1 dochodzi do zaprószenia ognia. W wyniku zaprószenia powstaje pożar, który rozprzestrzenia się na składowane na poddaszu materiały palne. Dwójka pracowników szkoły zauważa pożar i podejmuje próbę jego ugaszenia. Próba okazuje się nieskuteczna, a pracownicy ulegają zatruciu gazami pożarowymi i tracą przytomność. Akcja ratowniczo-gaśnicza polegać miała na odnalezieniu i ewakuacji osób poszkodowanych, udzieleniu im kpp, ugaszeniu pożaru, zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego oraz nadzoru nad ewakuacją wszystkich osób przebywających w obiekcie. Ćwiczenia okazały się być udane,  zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG. Po części ćwiczebnej i uporządkowaniu sprzętu ratownicy udali się wraz z pracownikiem szkoły na rozpoznanie operacyjne obiektu. Podczas rozpoznania zapoznali się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi stosowanymi w budynku, rozkładem pomieszczeń w szkole oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Dobra organizacja i pozoracja tego typu ćwiczeń kształtuje w ratownikach wypracowanie odpowiednich zachowań podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Zaś przeanalizowanie i omówienie popełnionych podczas ćwiczeń błędów, pozwala na wystrzeganie się ich w czasie prowadzenia realnych działań, w których to, nie ma już miejsca na pomyłki.