W dniach 20-22 kwietnia 2019 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

Ćwiczenia przeprowadzone były w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w KP PSP
w Szczytnie. W ćwiczeniach uczestniczyły również zastępy jednostek OSP z gminy Świętajno (OSP Świętajno, OSP Spychowo, OSP Długi Borek). Zakład przetwórstwa drzewnego „Skalik” znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 12 B w miejscowości Świętajno. Głównym celem do osiągnięcia podczas ćwiczeń było prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów obiektów produkcyjno-magazynowych. Celami szczegółowymi zaś: sprawdzenie gotowości bojowej JRG i  OSP, doskonalenie technik i działań ratowniczo-gaśniczych, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Scenariusz zdarzenia zakładał, iż w magazynowej hali namiotowej w zakładzie „Skalik” dochodzi do zaprószenia ognia podczas prac przeładunkowych. W wyniku zaprószenia powstał pożar, który bardzo szybko rozprzestrzeniał się na materiały składowane w hali. Dwóch pracowników zakładu, którzy prowadzili prace przeładunkowe w wyniku kontaktu z gazami pożarowymi ulegali zatruciu i stracili przytomność. Akcja ratowniczo-gaśnicza polegała na odnalezieniu i ewakuacji poszkodowanych, udzieleniu im kpp, ugaszeniu pożaru i zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego na miejscu działań. Ćwiczenia okazały się być udane,  zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG
i OSP. Po części ćwiczebnej i uporządkowaniu sprzętu ratownicy udali się wraz z pracownikiem zakładu na rozpoznanie operacyjne obiektu. Podczas rozpoznania zapoznali się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi stosowanymi na terenie zakładu, rozmieszczeniem obiektów znajdujących się na terenie zakładu oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Wspólne ćwiczenia jednostek PSP i OSP są bardzo ważne. Pomagają usprawnić współpracę pomiędzy ratownikami na miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Są doskonałą okazją do przypomnienia zasad BHP i właściwego postępowania podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

opracował: kpt. Paweł Kozłowski