W okresie od 15.03.2019 r. do 29.06.2019 r. strażacy KP PSP w Szczytnie  przeprowadzili szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Kurs uprawnia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez członków OSP. Oprócz tematów związanych wykonywaniem podstawowych czynności w ramach zastępu, poruszane były również zagadnienia związane z ratownictwem technicznym, powodziowym, sprzętem ochrony dróg oddechowych, łącznością i alarmowaniem.

Jednym z najciekawszych elementów szkolenia był wyjazd do Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie – Gutkowie, gdzie przyszli ratownicy w ramach zajęć ze sprzętu ochrony dróg oddechowych zaliczali test w komorze dymowej.

Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym. Zwieńczeniem kursu był egzamin końcowy składający się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 37 strażaków ratowników OSP, w tym 4 panie.

Kadra dydaktyczna KP PSP w Szczytnie gratuluje wszystkim strażakom, którzy ukończyli trwające ponad 3 miesiące szkolenie.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć, sekc. Łukasz Łukaszewski