W dniach 23-25  września 2019 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w KP PSP w Szczytnie.  Obiektem ćwiczeń był Hotel „Natura Mazur – Resort&Conference Warchały”, który znajduje się przy ul. Brajnickiej 1, w miejscowości Warchały. Głównym celem do osiągnięcia podczas ćwiczeń było prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Celami szczegółowymi zaś: sprawdzenie gotowości bojowej JRG, doskonalenie technik i działań ratowniczo-gaśniczych, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Scenariusz zdarzenia zakładał, iż w pomieszczeniu podbasenia w Hotelu dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej.
W wyniku zwarcia zapaleniu ulegają materiały składowane w okolicach instalacji elektrycznej. Pożar bardzo szybko rozprzestrzenia się na materiały składowane w pomieszczeniu podbasenia. Pracownicy hotelu podejmują próbę ugaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, jednak w wyniku kontaktu z gazami pożarowymi ulegają zatruciu i tracą przytomność. Akcja ratowniczo-gaśnicza polegała na odnalezieniu i ewakuacji osób poszkodowanych, udzieleniu im kpp, ugaszeniu pożaru i zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego na miejscu działań.

Ćwiczenia zakończono sukcesem.  Zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG. Po części ćwiczebnej i uporządkowaniu sprzętu ratownicy udali się wraz z kierownikiem Hotelu na rozpoznanie operacyjne obiektu. Podczas rozpoznania zapoznali się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi stosowanymi na terenie hotelu, rozmieszczeniem pomieszczeń w obiekcie oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.