W dniach 13-15  listopada 2019 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w KP PSP
w Szczytnie.  Obiektem ćwiczeń była fabryka likierów „Tarpan”, znajdująca się przy ul. Mickiewicza 5 w Szczytnie. Głównym celem do osiągnięcia podczas ćwiczeń było prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów obiektów produkcyjno-magazynowych. Celami szczegółowymi zaś: sprawdzenie gotowości bojowej JRG, doskonalenie technik i działań ratowniczo-gaśniczych, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Scenariusz zdarzenia zakładał, iż w pomieszczeniu leżakowni znajdującym się w jednym z budynków na terenie zakładu dochodzi do zaprószenia ognia przez jednego z uczniów wycieczki klasowej, zwiedzającej fabrykę. W wyniku zaprószenia ognia dochodzi do powstania pożaru materiałów składowanych w pomieszczeniu. Pożar zauważają pracownicy zakładu i udają się wraz z podręcznym sprzętem gaśniczym w miejsce jego powstania. Próba ugaszenia pożaru okazuje się nieskuteczna, a jeden z pracowników  w wyniku kontaktu z gazami pożarowymi ulega zatruciu i traci przytomność. Akcja ratowniczo-gaśnicza polegała na odnalezieniu i ewakuacji poszkodowanego, udzieleniu mu kpp, ugaszeniu pożaru oraz zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego na miejscu działań.

Ćwiczenia zakończono sukcesem.  Zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG. Po części ćwiczebnej i uporządkowaniu sprzętu ratownicy udali się wraz z kierownikiem zakładu na rozpoznanie operacyjne. Podczas rozpoznania strażacy zostali zapoznani z procesem produkcyjnym, odbywającym się w zakładzie, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi stosowanymi na terenie zakładu, rozmieszczeniem pomieszczeń w obiekcie, a także zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie