W dniu dzisiejszym w ramach realizacji doskonalenia zawodowego strażaków JRG przeprowadzone zostały ćwiczenia z tematyki zwalczania pożarów.

Do udziału w ćwiczeniach wykorzystane zostały siły i środki w postaci zmiany służbowej pełniącej służbę w JRG oraz pojazdy GCBA 5/32 oraz GBA 2/16. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w jednym z pomieszczeń KP PSP w Szczytnie. Pożar znajdował się w fazie rozwiniętej. W pomieszczeniu przebywała jedna osoba poszkodowana. Zadaniem strażaków było przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej polegającej na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu działań gaśniczych z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczenia objętego pożarem. Po odnalezieniu poszkodowanego należało ewakuować go z obiektu i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym. Do pozoracji ćwiczeń wykorzystano pozyskany niedawno przez KP PSP w Szczytnie sprzęt w postaci wytwornicy dymu, która w bardzo realistyczny sposób oddaje rzeczywiste warunki, związane z widocznością, panujące podczas pożarów wewnętrznych.

 

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie