W dniu 22.02.2020 r. zakończyło się „Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa ma wodach”, realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Szkolenie obejmowało 24 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z terenów zagrożonych powodzią, likwidacji skutków powodzi,  wykonywania czynności członka łodzi ratowniczej, udzielania pomocy osobom tonącym i ofiarom powodzi, wydobywania zwłok oraz prowadzeniu czynności ratowniczych na terenie powodziowym oraz lodzie. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie jak i nad jeziorem Domowym Dużym w Szczytnie. 

22 druhów pozytywnie ukończyło szkolenie, w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP z powiatu szczycieńskiego.

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski

Zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć, kpt. Łukasz Wróblewski